Tag: غذاي كودك 11 ماهه

  • غذای کودک یازده ماه

    یازده ماهگی کودک – نی‌ نی‌ بان 31 آگوست 2016 … در همین ماه می‌توان به تدریج از غذاهای خانواده بیش از آنکه به آن نمک و ادویه زده … یازده ماهگی کودک نکته ماه: کودک شما در این ماه باید وزنی در حدود 8 کیلو و … برنامه تغذیه کودک: یازده و دوازده ماهگی –…