Tag: طريقه از پوشك گرفتن كودك

  • پوشك گرفتن كودك

    از پوشک گرفتن بچه به روش و زمان مناسب – نمناک از پوشک گرفتن بچه شاید یکی از مشکل ترین بخش های بچه داری باشد. کثیف شدن خانه و گریه ها و لجبازی های کودک و به هم ریختگی مادر و.. . برای اینکه به راحتی و به … پایان پوشک در سه روز! – کودک…