Tag: ختنه نوزادان بروش حلقه

  • ختنه نوزاد حلقه

    ختنه کردن نوزاد پسر با روش های حلقه و جراحی – دکتر شهناز امینی 21 سپتامبر 2015 … دکتر شهناز امینی متخصص در ختنه کردن نوزاد پسر با سابقه ای طولانی به روش های حلقه و جراحی اطمینان خاطر والدین محترم می باشد. همه ی آنچه باید درباره ی ختنه بدانید 29 مارس 2014 ……

  • ختنه نوزادان بروش حلقه

    ختنه کردن نوزاد پسر با روش های حلقه و جراحی – دکتر شهناز امینی 21 سپتامبر 2015 … دکتر شهناز امینی متخصص در ختنه کردن نوزاد پسر با سابقه ای طولانی به روش های حلقه و جراحی اطمینان خاطر والدین محترم می باشد. ختنه حلقه ای باعث عقیمی می شود؟ – نی‌ نی‌ بان 17…