Tag: جوشانده سرماخوردگی برای نوزاد

  • جوشانده سرماخوردگی نوزاد

    روش های عملی در درمان سرماخوردگی – طب شیعه بنابراین برای درمان سرماخوردگی نوزاد چند روزه خویش هم با خیال راحت از این داروها … استفاده از چهارگل به صورت دم کرده یا جوشانده و به مانند دم نوش های فوق الذّکر است. نسخه های گیاهی که هر مادر جوانی باید بشناسد! – صفحه 1…